Home Tags Misery

Tag: misery

DC.Misery và NiP.Synderen xuất hiện trong buổi trò chuyện podcast của DR, tập đoàn phát sóng quốc gia của Đan Mạch, như là BBC của Anh. Hai players sẽ chia sẻ suy nghĩ của họ về Dota2. Chủ đề đầu tiên là về những vấn đề trong việc giải quyết...

Latest Posts