Home Tags Cis

Tag: cis

Phỏng vấn 9pasha, Ramzes666 và đôi điều Lil nói trên stream Người dịch: TT Source: https://www.youtube.com/watch?v=mD1r8ygp8B4 ================ Phỏng vấn 9pasha M: Các bạn đã có được chiếc vé cho mình đi Kiev Major lần này, xin chúc mừng. 9p: Cảm ơn nhiều M: Các bạn đã chuẩn bị gì trước vòng loại CIS. 9p: Thực ra...

Latest Posts