[#RoadToTi7] MinD_ContRoL “Vô địch TI là mục tiêu lần này của...

The International là mục tiêu tối thượng của môi trường chuyên nghiệp Dota 2, và không lúc nào trong năm lại quan trọng như...

[#RoadToTi7] Phỏng vấn Super và AhFu

1. Super:"Tôi chưa muốn giải nghệ"Sau khi trở về từ Epicenter, Super đã tổng kết chuyến đi của LFY. “LFY hiện tại trình độ rất...

TIN HOT NHẤT

SHIT POSTS